„Razem Zmieniamy Przemyśl” - Podręcznik Dobrych Praktyk

Gmina Miejska Przemyśl w partnerstwie z Przemyską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Przemyślu zrealizowała w ramach Programu Rozwój Lokalny projekt pn. „Razem zmieniamy Przemyśl”. Projekt był współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

Program Rozwój Lokalny miał za zadanie wesprzeć miasta znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych.

W związku z realizacją Projektu opracowany został również Podręcznik Dobrych Praktyk. W opracowaniu przedstawiono niektóre rozwiązania, jakie wdrożono w mieście w ostatnich latach w ramach projektu „Razem Zmieniamy Przemyśl”. Stanowią one zbiór informacji umożliwiających zapoznanie się z metodologią planowania i realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem występowania zjawisk kryzysowych, reagowaniem na zidentyfikowane zagrożenia oraz poprawą jakości zarządzania w mieście. Celem opracowania jest przede wszystkim udokumentowanie i promocja sprawdzonych metod, technik i procedur, wdrożenie których może przełożyć się na podniesienie jakości oferty miejskiej oraz doskonalenie procesu zarządzania jego zasobami i procesami rozwojowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z Podręcznikiem oraz do kontaktu z Koordynatorami poszczególnych przedsięwzięć wskazanych jako Dobre Praktyki projektu „Razem zmieniamy Przemyśl”.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Popdręcznik_dobrych_praktyk.jpeg

 

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 20-05-2024 13:15 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 20-05-2024 13:22