Pomoc prawna i finansowa dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do skorzystania z pomocy prawnej oraz finansowej w formie konsultacji w ramach dyżurów pełnionych w Centrum Aktywizacji Społecznej w Przemyślu.

Loga programu, herb miasta i nazwa programu: Razem Zmieniamy Przemyśl finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 - 2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny

Pomoc prawna obejmuje m.in. zagadnienia formalno-prawne związane z powstawaniem, funkcjonowaniem i likwidacją organizacji pozarządowych, obowiązki organizacji pozarządowych dotyczące ochrony danych osobowych, obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązki i zakres odpowiedzialności członków zarządów, obowiązki sprawozdawcze, uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego itp.

Z pomocy prawnej będzie można skorzystać w następujących dniach:

03.04 (środa) - w godz. 08:00 - 10:00
05.04 (piątek) - w godz. 14:00 - 16:00
08.04  (poniedziałek) - w godz. 08:30 - 10.30
12.04 (piątek) - w godz. 17:00 - 19:00
17.04 (środa) - w godz. 17:00 - 19:00
18.04 (czwartek) - w godz. 08:30 - 10.30


Pomoc finansowa (doradztwo finansowe) obejmuje w szczególności: politykę rachunkowości w organizacji, obowiązki ciążące na organizacji w zakresie księgowości, zarządzanie finansami, sprawozdania finansowe, działalność nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą, źródła finansowania organizacji (składki, dotacje, sponsoring, darowizny, fundraising i in.), obowiązki organizacji jako pracodawcy.

Z pomocy finansowej (doradztwa finansowego) będzie można skorzystać w następujących dniach:

04.04 (czwartek) - w godz. 14:00 - 16:00
06.04 (sobota) - w godz. 08:00 - 10:00
09.04 (wtorek) - w godz. 14:00 - 16:00
13.04 (sobota) - w godz. 08:00 - 10:00
16.04 (wtorek) - w godz. 14:00 - 16:00
20.04 (sobota) - w godz. 08:00 - 10:00

Z doradztwa można skorzystać w formie stacjonarnej, jak również z wykorzystaniem innych form komunikacji (np. telefonicznej) w podanych powyżej terminach.

Dodatkowych informacji udziela: Centrum Aktywizacji Społecznej, ul. Słowackiego 13, 37-700 Przemyśl
Kontakt: (+48) 16 648 30 98 lub 

Przedsięwzięcie Centrum Aktywizacji Społecznej (część nieinwestycyjna) jest elementem projektu: "Razem Zmieniamy Przemyśl"  finansowane ze środków zewnętrznych, w 85% pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa w ramach programu Rozwój Lokalny.

Opublikował(a): Robert Gawlik Data publikacji: 02-04-2024 10:40 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 12-04-2024 08:46