Pierwsze malowidło na „Szlaku murali Twierdzy Przemyśl” odsłonięte

27 marca br. odbyła się krótka uroczystość odsłonięcia pierwszego z trzech murali wytyczających "Szlak Murali Twierdzy Przemyśl", którego celem jest przypomnienie o różnorodności i dziedzictwie naszego miasta, a poprzez ukazanie wielokulturowości danie impulsu do do budowania społeczeństwa dialogu, otwartości oraz integracji społecznej. Pierwszy mural przedstawiający modlącego się mieszkańca Przemyśla wyznania mojżeszowego, symbolizuje całą społeczność żydowską, która kiedyś tak licznie zamieszkiwała nasze miasto. 

Belka_EOG.png

Widok z drugiej strony ulicy na mural przedstawiający modlącego się Żyda

Mural zobaczycie spacerując ulicą J. Słowackiego, na ścianie kamienicy pod numerem 29. 

- Te murale to jest chęć opowiedzenia i zainspirowania, i zaintrygowania mieszkańców historią naszego miasta. Czytając pierwsze dyskusje na temat tego muralu już widać, że nie pozostawia on obojętnym - to bardzo dobrze, że ludzie pytają: "Dlaczego taka postać?", "A kto to jest?", "A dlaczego jest to związane z Twierdzą Przemyśl?". Właśnie tak chcemy inspirować, bo jest naprawdę co poznawać w naszej historii" - powiedział na odsłonięciu muralu Prezydent Wojciech Bakun.

Uczestnicy odsłonięcia: Prezydent Wojciech Bakun, artysta - twórca muralu Eliasz Dyrow i Przewodniczący Związku Gmin Fortecznych Mirosław Majkowski

Pomysłodawcą powstania szlaku jest Przewodniczący Związku Gmin Fortecznych, a jednocześnie Radny Rady Miejskiej w Przemyślu Mirosław Majkowski. Także on tłumaczył inspiracje, które leżały u podstaw powstania szlaku:

- "Szlakiem Murali Twierdzy Przemyśl" nie oznacza, że każdy mural musi się kojarzyć z fortami, czy żołnierzami, ale może się kojarzyć z ludnością cywilną, która pozostała w Przemyślu w trakcie oblężenia Twierdzy, cierpiała głód i choroby. Pamiętamy, że w oblężonej Twierdzy pozostało około 30 tysięcy z nich. Jesteśmy na ulicy Słowackiego, prowadzącej do kirkutu żydowskiego, na którym chowani byli żołnierze pochodzenia żydowskiego, polegli lub zmarli od ran. Tam spoczywają do dzisiaj.

Przemawiający Mirosław Majkowski Przewodniczący Związku Gmin Fortecznych

Autorem tego i pozostałych murali jest jarosławski artysta Eliasz Dyrow:

- Około 30% mieszkańców Przemyśla przed wojną to byli Żydzi - teraz już ich nie ma. Możemy, a w zasadzie musimy o trym pamiętać, że są oni częścią historii tego miasta, przyczyniając się do rozwoju życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego, a teraz to jakby wszystko wyparowało, tak nie powinno być! Moje malowidło to postać Żyda, który jest przedstawiony w nakryciu modlitewnym, które nie zmieniło się od 5 tysięcy lat, tak jak to zostało ujęte w Księdze Powtórzonego Prawa. Zastanawiałem się jak przedstawić tę postać, były na to różne pomysły. Chciałem, żeby jednak mural miał kolory, życie, miał energię i dawał radość, a jednocześnie budził przy tym wszystkim szacunek i zainteresowanie kulturą żydowską - powiedział o swoich inspiracjach artysta.

Uczestnicy odsłonięcia: Prezydent Wojciech Bakun, artysta - twórca muralu Eliasz Dyrow i Przewodniczący Związku Gmin Fortecznych Mirosław Majkowski

Już 4 kwietnia br. odbędzie się odsłonięcie drugiego muralu zlokalizowanego przy ul. B. Chrobrego 58.

Niniejszy projekt jest realizowany w ramach przedsięwzięcia pn. „CONCORDIA. Tożsamość, dziedzictwo, dialog, integracja Przemyśla” realizowanego w ramach projektu „Razem Zmieniamy Przemyśl” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2012-2021, którego jednym z elementów jest utworzenie „Szlaku murali Twierdzy Przemyśl”.

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 29-03-2024 15:26 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 04-04-2024 09:00