Szkolenia dla mieszkańców i organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń adresowanych do mieszkańców miasta Przemyśla oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Loga programu, herb miasta i nazwa programu: Razem Zmieniamy Przemyśl finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 - 2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny
Zakres tematyczny szkoleń obejmuje zagadnienia związane z wolontariatem, składaniem wniosków projektowych, rozwojem kompetencji osobistych i zespołowych, skutecznym planowaniem i realizacją działań w ramach organizacji pozarządowych, rolami w konsultacjach społecznych oraz rozwojem potencjału twórczego. 
Każde szkolenie stanowi integralną całość i trwa 4 dni po 4 godziny z przerwami. Dla Państwa wygody organizatorzy zaplanowali spotkania zarówno w godzinach przedpołudniowych, jak i popołudniowych oraz w soboty. Zachęcamy do udziału w kilku szkoleniach. Po zakończeniu danego modułu  każdy uczestnik otrzyma certyfikat. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie szkolenia są bezpłatne!
 
Szkolenia prowadzą: Renata Stefaniak oraz Małgorzata Sielska.
 
Dodatkowych informacji udziela: Centrum Aktywizacji Społecznej, ul. Słowackiego 13, 37-700 Przemyśl
Kontakt: (+48) 16 648 30 98 lub 
 
Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa w ramach Programu Rozwój Lokalny.
 
Plan szkoleń z tematyką i harmonogramem
 

Przykładowe zakresy tematyczne poszczególnych szkoleń

1. Wolontariat - kto to jest wolontariusz; czy członek stowarzyszenia jest wolontariuszem; kto może korzystać z pomocy wolontariuszy; czy wolontariusz jest pracownikiem; jakie są obowiązki wobec wolontariuszy; na jakie pytania trzeba sobie odpowiedzieć, jeśli szukamy wolontariuszy, od czego warto tę współpracę rozpocząć; jak należy zorganizować współpracę z wolontariuszami; co zrobić, aby organizacja była "przyjazna wolontariuszom"; czy wolontariusz może wspierać organizację w zakresie jej działalności odpłatnej; czy organizacja, która nie ma statusu organizacji pożytku publicznego może podpisać umowę z wolontariuszem; praktyki i staże a wolontariat; czy wartość czasu pracy wolontariuszy można wpisać w koszty bezpośrednie; jak wycenić pracę wolontariuszy na potrzeby wniosku, projektu.

2. Role w konsultacjach społecznych i konsultacje lokalne dla organizacji pozarządowych - definicja konsultacji społecznych; w jakich rolach mogą występować organizacje pozarządowe w konsultacjach społecznych; funkcje organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych; typologia uczestników konsultacji; konsultacje lokalne z organizacjami pozarządowymi.

3. Potencjał twórczy - jak skutecznie rozwijać kreatywność i twórcze zachowania u siebie i u innych osób oraz jak minimalizować bariery w myśleniu a zamiast tego trenować procesy myślowe bez skrępowania i nudy; czym jest twórczość, różnice w twórczości pomiędzy ludźmi, predyspozycje indywidualne, środowiskowe; rozwijanie twórczości, metody, praktyki, dobre przykłady; twórczość w codziennym życiu, zadania twórcze; efekt synergii w pracy zespołowej; ocena predyspozycji i wytworów kreatywnych; radzenie sobie z emocjami poprzez tworzenie; wybrane techniki kreatywnego myślenia i ich przydatność w codziennej pracy.

4. Rozwój kompetencji osobistych - nabycie praktycznych umiejętności planowania i organizowania pracy (określanie priorytetów, planowanie i organizowanie pracy, monitorowanie postępów w zaplanowanych działaniach, korzystanie z narzędzi pozwalających na stworzenie efektywnego systemu zarządzania własnym czasem, identyfikacja i likwidowanie czynników zakłócających pracę); skuteczne korzystanie z narzędzi pozwalających na stworzenie efektywnego systemu zarządzania własnym czasem; monitorowanie postępów w zaplanowanych działaniach; praca pod presją czasu, identyfikacja i likwidowanie czynników zakłócających pracę; poznanie istoty mechanizmów tworzących stres; poznanie różnego podejścia i metod radzenia sobie ze stresem; poznanie zasad asertywności; zarządzanie emocjami w relacjach międzyludzkich; kreatywność; poznanie istoty motywowania siebie; poznanie technik pamięciowych (np. efektywne notatki); poznanie swojego stylu komunikacji interpersonalnej; poznanie zasad prowadzenia negocjacji.

5. Rozwój kompetencji zespołowych - budowanie pozytywnej atmosfery pracy w zespole, dbanie i relacje i zaufanie; komunikowanie celów organizacji i związku pomiędzy zadaniami członków a celami stawianymi przed zespołem i poszczególnymi członkami; kształtowanie kultury pracy otwartej na oddolne inicjatywy doskonalenia realizacji zadań i wdrażania innowacyjnych rozwiązań; umiejętności podejmowania decyzji; zasady rozwiązywania konfliktów; umiejętności słuchania; poznanie technik i zasad skutecznej komunikacji w zespole oraz wskazanie narzędzi i zasad budowania skutecznie działającego, współpracującego zespołu; poznanie metod/technik jak prowadzić trudne rozmowy z podwładnymi; poznanie, w jaki sposób wyzwolić w zespole zapał i zwiększyć zaangażowanie w wykonywanie zadania.

6. Skuteczne planowanie i realizacja działań w ramach organizacji pozarządowych - wzmocnienie funkcjonowania organizacji pozarządowych; poznanie procesu opracowania planu strategicznego oraz poszczególne jego etapy; poznanie skutecznych technik i narzędzi wspomagających planowanie, jak i wdrażanie programu rozwoju organizacji pozarządowej; poznanie zasad zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji pozarządowej; poznanie narzędzi wspomagających proces zarządzania: harmonogramy, regulaminy, różne formy komunikowania się; poznanie procesu planowania strategicznego, dostosowanego do potrzeb NGO; poznanie znaczenia poszczególnych etapów planowania strategicznego: od misji po plan operacyjny; poznanie narzędzi i technik przydatnych w trakcie planowania strategicznego; poznanie metod i narzędzi pozwalających skuteczniej przejść do planu fundraisingu; możliwości skonfrontowania sytuacji własnej organizacji z przedstawicielami innych NGO; pozytywne narracje i strategie angażowania grupy docelowej (jak mapować treści i tworzyć silnie angażujące; planowanie kampanii z wykorzystaniem narzędzi związanych z hipertargetowaniem oraz storytellingiem).

7. Poprawne składanie wniosków projektowych - poznanie zasad konstruowania projektów; tworzenie i wypełniania wniosków w generatorze; poznanie zasad kwalifikowania kosztów oraz sposób przedstawiania ich we wniosku; wskaźniki efektów w projektach; co to jest projekt społeczny; czym projekt różni się od wniosku o dofinansowanie; na czym polega logika projektowa; jak zaplanować projekt; jak zwiększyć szanse na zdobycie pieniędzy na realizację projektu; jakie są kluczowe etapy przygotowania dobrego wniosku; na co zwrócić uwagę na każdym z etapów pisania wniosku; jak czytać ogłoszenie konkursowe o dotacje i jak te informacje przełożyć na zwiększenie atrakcyjności wniosku oraz jakie są najczęstsze błędy i jak ich uniknąć; co to jest projekt organizacji; po co tworzy się projekty w organizacjach pozarządowych; jak pozyskać pieniądze na realizację projektu; na czym polega monitoring i ewaluacja projektu.


Zgłoszenie udziału w szkoleniach

Zgłoszenia udziału w wybranych szkoleniach można dokonać osobiście w Centrum Aktywizacji Społecznej, telefonicznie, e-mailowo lub poprzez poniższy formularz.

Pola formularza oznaczone * są wymagane

Wolontariat - Grupa 1
Wolontariat - Grupa 2
Role w konsultacjach społecznych i konsultacje lokalne dla NGO
Potencjał twórczy
Rozwój kompetencji osobistych
Rozwój kompetencj zespołowych
Skuteczne planowanie i realizacja działań w ramach NGO
Poprawne składanie wniosków projektowych - Grupa 1
Poprawne składanie wniosków projektowych - Grupa 2
Status

PDFObowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych.pdf (543,33KB)

Przedsięwzięcie Centrum Aktywizacji Społecznej (część nieinwestycyjna) jest elementem projektu: "Razem Zmieniamy Przemyśl"  finansowane ze środków zewnętrznych, w 85% pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa w ramach programu Rozwój Lokalny.

Opublikował(a): Robert Gawlik Data publikacji: 30-03-2024 10:08 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 12-04-2024 08:50