Trzecia edycja przedsięwzięcia "Przemyśl jest PRZE!-dsiębiorczy" zakończona!

Wyjątkowym zainteresowaniem wśród młodzieży naszych szkół ponadpodstawowych cieszyła się trzecia edycja przedsięwzięcia "Przemyśl jest PRZE!-dsiębiorczy" polegającego na prowadzeniu swoich własnych, wirtualnych firm przy pomocy oprogramowania Firmy REVAS. 28 lutego br. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Przemyślu zespoły biorące udział w projekcie oraz ich opiekunowie - nauczyciele odebrali nagrody i wyróżnienia z rąk Prezydenta Wojciecha Bakuna. 

logotypy projektu Razem Zmieniamy Przemyśl

We wszystkich trzech edycjach wzięła udział imponująca liczba 800 uczniów. Trzeba też zaznaczyć, że dzięki uprzejmości dostawcy oprogramowania z systemu można było korzystać także podczas regularnych lekcji przedsiębiorczości, niejako poza systemem, co przełożyło się na logowania 2 500 uczniów w ciągu 1,5 roku. W tym czasie prowadzono wirtualnie 325 firm, w 90% były to biura podróży pozostałe 10% to również branża usługowa: Kluby Fitnes, Serwisy IT, Salony Kosmetyczne oraz inne usługowe branże.

Zespoły zgromadzone na sali obrad UM

W trakcie zajęć, uczniowie brali udział w symulacji biznesowej, korzystając z nowoczesnego oprogramowania. Dzięki niemu, wirtualne firmy odzwierciedlają realne warunki rynkowe, co nie tylko stanowi świetną zabawę i rywalizację, ale przede wszystkim jest nieocenionym doświadczeniem edukacyjnym. Uczestnicy mieli możliwość podejmowania realnych decyzji biznesowych, takich jak tworzenie stanowisk pracy, zatrudnianie pracowników, ustalanie wynagrodzeń czy inwestowanie w reklamę. To praktyczne doświadczenie, które rozwija umiejętności niezbędne do funkcjonowania w świecie biznesu.

Wręczenie dyplomów i nagród przez Prezydenta Miasta

Prezydent Wojciech Bakun gratulując nie tylko najwyżej ocenionym, ale i wszystkim uczestnikom projektu, przy[pomniał jaki był jego cel:

- Poprzez ten projekt, chcieliśmy Was zainspirować do odkrywania w sobie predyspozycji do prowadzenia własnych firm w przyszłości oraz budowania potencjału gospodarczego naszego miasta i okolic. Teraz już wiecie, jak podejmowane przez Was decyzje biznesowe wpływają na kwestie związane z Waszą Firmą. Cieszymy się, że podjęliście to wyzwania i wspólnie z nauczycielami zechcieliście pracować na rzecz Waszej edukacji – można powiedzieć w nowym, innowacyjnym wymiarze – bo tu nie było czytania zadań książkowych tylko realna praca. Wasze szkoły dzięki realizacji tego projektu i przedsięwzięcia zyskały sprzęt, który zgodnie z założeniami projektu będzie w przyszłości wykorzystywany do prowadzenia z Wami zajęć podczas regularnych lekcji przedsiębiorczości w Waszych szkołach. Drodzy dyrektorzy, nauczyciele ufamy – że dzięki realizacji tego przedsięwzięcia i całego projektu mieliśmy możliwość również wskazania właściwej drogi prowadzenia ścieżki edukacyjnej młodych adeptów przedsiębiorczości.

Wspólne zdjęcie laureatów z Prezydentem w sali obrad Urzędu Miejskiego

Życzył również, aby realizacja tego przedsięwzięcia była początkiem odwracania negatywnych trendów ekonomiczno-społecznych w naszym mieście, a młodzież mogła prowadzić w przyszłości właśnie tutaj firmy oraz że to właśnie w Przemyśl będzie dla niej miejscem do życia i rozwoju zawodowego. 

W III edycji zajęć dodatkowych uczestniczyło łącznie: 223 graczy z siedmiu szkół ponadpodstawowych, którzy pod okiem instruktorów / nauczycieli wzięli udział w realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Uczniowie podczas zajęć prowadzili wirtualnie łączna liczbę 111 podmiotów gospodarczych.

 

Podczas dokonywania oceny uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych zostały wzięte następujące wskaźniki, wg. których dokonana została ocena prowadzonych przez zespoły uczniowskie firm:

  1. WYNIK EKONOMICZNY

Na wskaźnik wyniku ekonomicznego ma wpływ: dochód firmy oraz zmiana wartości firmy.

  1. ZADOWOLENIE PRACOWNIKÓW

Na wskaźnik zadowolenia pracowników ma wpływ: wysokość wynagrodzenia, forma zatrudnienia, zmiany w zatrudnieniu firmy, dodatkowe wyposażenie dla pracowników, jakość sprzętu, na którym pracownicy pracują oraz szkolenia, w których pracownicy uczestniczą.

  1. ZADOWOLENIE KLIENTÓW

Na wskaźnik zadowolenia klientów ma wpływ: cena, jakość usług, kompleksowość usług, zadowolenie i doświadczenie pracowników, bezawaryjność, udogodnienia, utracona sprzedaż.

  1. ROZWÓJ FIRMY

Na wskaźnik rozwoju firmy ma wpływ: liczba usług, liczba pracowników, wartość posiadanych sprzętów, wartość posiadanego wyposażenia oraz wartość posiadanych udogodnień dla klientów.

  1. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA

Na wskaźnik zadłużenia ma wpływ: wysokość kredytu odnawialnego, wysokość kredytu.

Trzy pierwsze miejsca zajęły zespoły z Zespołu Szkół Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu pracujące pod opieką Doroty Duniewicz-Kufel:

  • Sara Bereźnicka, Kinga Grzegorzewska, biuro podróży - wynik 10,7172

  • Gabriela Trojniarz, Natalia Zając, biuro podróży - wynik 8,5697

  • Natalia Hnat, Filip Małecki, biuro podróży - wynik 4,5508

Wyróżniono również pięć zespołów z I Liceum Ogólnokształcącego pod opieką Małgorzaty Krzeszowskiej, zespół z Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu (Wioletta Hawaj) oraz zespół z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Przemyślu (Beata Damaszko).

 

Przedsięwzięcie "Przemyśl jest PRZE!-dsiębiorczy" jest elementem projektu: "Razem Zmieniamy Przemyśl" finansowanego ze środków zewnętrznych, w 85% pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa w ramach programu Rozwój Lokalny.

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 01-03-2024 15:31 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 04-03-2024 09:54