Powracamy do pomysłu poszerzenia granic miasta

Jednym z kolejnych przedsięwzięć, które nasz samorząd podjął w ramach projektu "Razem Zmieniamy Przemyśl" są działania zmierzające do opracowania koncepcji i rekomendacji dla procesu zmiany granic Przemyśla, czyli poszerzenia obszaru miasta. Rozpoczęliśmy je pierwszym z siedmiu warsztatów, który odbył się 16 lutego w Przemyskiej Bibliotece Publicznej. Jego uczestnikami była kadra zarządzająca przemyskiego Magistratu. 

Belka_EOG.png

Te warsztaty oraz kolejne, prowadzi firma Centrum Badań Terenowych Radosław Meissner, doświadczona w badaniach marketingowych oraz społecznych. 

O swoich oczekiwaniach i celu jaki przyświeca realizacji pomysłu, który nosi tytuł "Przemyśl Miasto Przyszłości", mówił podczas rozpoczęcia spotkania Prezydent Wojciech Bakun. Przypomniał, że do projektu poszerzenia granic przymierzaliśmy się od kilku lat, jednak na przeszkodzie stanęła najpierw pandemia koronawirusa, a następnie wojna w Ukrainie: 

- Wracamy do tematu poszerzenia granic w sposób profesjonalny, ponieważ nie chcemy robić tego na siłę. To co dzisiaj zaczynamy to bardzo szeroko zakrojone konsultacje społeczne, rozmowy z mieszkańcami miasta i okolicznych sołectw. Będziemy ten temat traktować w najbliższym czasie jako priorytetowy dla naszego miasta. Musimy zmierzać do tego, aby granice miasta poszerzyć - hamuje nas brak terenów inwestycyjnych, a mieszkańców okolicznych sołectw i gmin chcemy przekonać do tego, że jeżeli miasto będzie kulało i nie będzie się rozwijać, to oni też będą mieć problem. Przemyśl jako centrum subregionalne jest ośrodkiem pracy i edukacji dla otaczających terenów, dlatego nam wszystkim powinno zależeć, aby się rozwijał. 

warsztaty_0.jpeg

Kilkugodzinne spotkanie, prowadzone przez ekspertkę z firmy Magdalenę Stefańską, poświęcone było przede wszystkim zbieraniu informacji i ich analizie, co posłuży do wypracowania strategii późniejszych działań:

- Nie konsultujemy z mieszkańcami konkretnych dokumentów - na to czas przyjdzie podczas właściwego procesu poszerzenia granic - a zbieramy ich opinie i pomysły, określamy potrzeby. Takich spotkań jak dzisiejsze będzie siedem, zarówno z mieszkańcami Przemyśla, jak i okolicznych sołectw. Wśród nich przeprowadzimy także dodatkowo badania ankietowe. Opracowany na tej podstawie raport i rekomendacje, które będą bazą do kolejnych kroków. 

warsztaty_6.jpeg

W trakcie warsztatów przypomniano także, jak formalnie, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wygląda proces oraz decyzje dotyczące zmiany granic. Ten proces został przeanalizowany na podstawie pozytywnych, zakończonych sukcesem działań Zielonej Góry oraz Rzeszowa. Szczególnie przykład położonego w województwie lubuskim miasta wskazuje na wagę rozwiązań zmierzających do połączenia gmin wypracowanych wspólnie z mieszkańcami i wychodzących na przeciw ich oczekiwaniom, jak np. Fundusz Integracyjny - pieniądze przeznaczone na inwestycje na terenie gminy wiejskiej, czy Kontrakt Zielonogórski określający zobowiązania miasta po połączeniu oraz wykorzystania przysługującej za dobrowolne połączenie premii 5% z PIT. 

warsztaty_8.jpeg

Wkrótce kolejne spotkania - liczymy na duże zaangażowanie zarówno mieszkańców Przemyśla, jak i mieszkańców Gminy Przemyśl, co pozwoli wspólnie wypracować najlepsze i najkorzystniejsze rozwiązania dotyczące zmiany granic Przemyśla. 

 

Przemyśl Miasto Przyszłości (część nieinwestycyjna) jest elementem projektu: "Razem Zmieniamy Przemyśl"  finansowane ze środków zewnętrznych, w 85% pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa w ramach programu Rozwój Lokalny.

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 22-02-2024 09:34 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 22-02-2024 09:34