Nowa strategia marki Przemyśla przyjęta

Miło nam poinformować, że 26 stycznia 2024 roku na CXXII Sesji Rady Miejskiej w Przemyślu radni uchwalili przyjęcie do realizacji dokumentu pn. „Strategia Marki i Komunikacji Marketingowej Przemyśla na lata 2024–2030”. Nowa strategia marki Przemyśla opiera się na idei otwartej sceny – sceny kultury, zmian społecznych, gospodarki i doświadczeń turystycznych. Chcemy, aby Przemyśl był nie tylko miejscem odwiedzin, ale również miejscem, w którym kultura, historia, nowoczesność i społeczność łączą się w harmonijny sposób, tworząc unikalne doświadczenia dla mieszkańców i turystów.

Loga programu, herb miasta i nazwa programu: Razem Zmieniamy Przemyśl finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 - 2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny

Przemyśl jako otwarta scena

Przemyśl jako „otwarta scena” to miejsce, w którym każdy ma głos i może być zarówno twórcą, jak i uczestnikiem życia miasta. To miasto żywej, dynamicznej i dostępnej dla wszystkich kultury, które promuje innowacje, kreatywność i otwartość na nowe pomysły i doświadczenia.

 • Scena tworzenia i realizacji wizji

Przemyśl pragnie być miejscem, które oferuje poczucie wolności twórczej. Miasto otwiera się na inicjatywy mieszkańców i twórców, wspierając ich działania i pomysły.

 • Scena aktywności i zaangażowania

Miasto chce, aby mieszkańcy czuli przynależność i dumę z bycia częścią społeczności lokalnej. Głos każdego mieszkańca ma znaczenie w kształtowaniu wizerunku miasta – czyni to mieszkańców integralną częścią procesu budowania marki.

 • Scena historii i autentyczności

Turystom miasto pragnie oferować autentyczne i zrównoważone doświadczenia turystyczne, które odpowiadają potrzebom tych, którzy poszukują możliwości odpowiedzialnego podróżowania i chcą poznawać dziedzictwo kulturowe w sposób zrównoważony.

Prezentacja Strategii Marki na sesji Rady Miejskiej

Przemyśl jako miasto z aspiracjami

Przemyśl jest miejscem o bogatej historii, ale także miastem, które patrzy w przyszłość z optymizmem i determinacją i ma coś ważnego do powiedzenia o przyszłości. Przemyśl aspiruje do bycia miastem, które oferuje zrównoważone doświadczenia turystyczne, promuje aktywną integrację społeczności oraz zachęca do twórczej adaptacji w obliczu zmieniających się okoliczności.

Wizją nowej marki jest przekształcenie Przemyśla w miejsce, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością, a mieszkańcy czują dumę z przynależności do swojego miasta.

Miasto, w którym historia żyje

Przemyśl ma emanować stylem, który harmonijnie połączy tradycję z nowoczesnością – ma z głębokim szacunkiem podchodzić do swojej bogatej historii i dziedzictwa, ale także otworzyć się na innowacje i śmiało spoglądać w przyszłość.

Miasto to nie tylko zabytki i muzea, ale przede wszystkim ludzie, ich historie i doświadczenia, które kształtują jego tożsamość. Przemyśl jako otwarta scena stawia na interakcję, dialog oraz wymianę myśli – pozwala odkrywać swoje bogactwo w sposób bezpośredni i autentyczny.

Jaki będzie Przemyśl przyszłości?

Chcemy, aby Przemyśl był postrzegany nie tylko jako miejsce o bogatym dziedzictwie historycznym, ale także jako miasto otwarte na przyszłość, które aktywnie wspiera swoją społeczność, promuje lokalne talenty i przyciąga inwestorów oraz turystów z całego świata.

Nowa strategia marki i komunikacji marketingowej Przemyśla zakłada trzy cele strategiczne:

 • budowę nowego wizerunku marki Przemyśla (zajęcie przez Przemyśl wysokiej krajowej i europejskiej pozycji wśród miast historycznych z bogatą ofertą turystyczną; budowanie skojarzeń łączących Przemyśl z turystyką zrównoważoną, kulturową i aktywną; promowanie Przemyśla jako miejsca otwartego na młodych twórców, artystów i innowatorów, co wzbogaci ofertę kulturalną miasta)
 • poprawę jakości i dostępności doświadczeń i produktów turystycznych (stworzenie i budowa rozpoznawalności marki produktów lokalnych; rozwijanie innowacyjnych produktów turystycznych i kulturalnych, które będą przyciągać różnorodne grupy turystów i wzbogacać ofertę miasta)
 • usprawnienie współpracy w zakresie komunikacji marketingowej Przemyśla (poprawa efektywności współpracy pomiędzy działaczami na rzecz rozwoju turystyki w Przemyślu i regionie; zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w działania promocyjne i kulturalne; poprawa struktury zarządzania promocją miasta i zapewnienie spójność działań promocyjnych).

Przemyśl przyszłości to miasto:

 • autentyczne – prawdziwe, szczere i dumne z tego, kim jest
 • otwarte na dialog, współpracę, pomysły, idee i kultury
 • zaangażowane w działania na rzecz dobra wspólnego
 • inspirujące, zachęcające do przejmowania inicjatywy, odkrywania i tworzenia
 • odpowiedzialne za swoje działania wobec społeczności, środowiska i dziedzictwa kulturowego
 • dynamiczne i elastyczne, gotowe do adaptacji i innowacji.

Prezentacja Strategii Marki na sesji Rady Miejskiej

Strategia została zrealizowana jako element projektu „Razem Zmieniamy Przemyśl” w ramach „Programu Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 oraz budżetu państwa.

Koncepcję nowej strategii marki i komunikacji Przemyśla opracowała lubelska firma Synergia sp. z o.o. (https://synergia.lublin.pl/pl/) we współpracy z Wydziałem Promocji i Kultury Miasta Przemyśla.

Załączniki: 

PDFStrategia Marki Przemyśl - Część I. Diagnoza miasta.pdf (1,17MB)

PDFStrategia Marki Przemyśl - Część II. Strategia marki Przemyśla.pdf (710,96KB)

PDFStrategia Marki Przemyśl - Część III. Strategia komunikacji marketingowej Przemyśla.pdf (682,26KB)

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 30-01-2024 09:24 Modyfikował(a): Maciej Wolański Data modyfikacji: 31-01-2024 08:32