Polska: Europejski lider w otwieraniu danych

Polska wyznacza trendy w otwieraniu danych, stając się silnym europejskim liderem, z którego wiedzy i doświadczenia inne kraje mogą czerpać. Jak podkreśla wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, jest to efekt konsekwentnie realizowanych działań od początku funkcjonowania resortu.

Sukces w rankingu Open Data Maturity

Coroczny raport Open Data Maturity bada i opisuje dojrzałość europejskiego podejścia do otwartych danych. Tegoroczny ranking daje Polsce 2. miejsce, co oznacza awans o jedno miejsce w stosunku do ubiegłego roku. Najbardziej dojrzałe w zakresie danych kraje UE-27 to Francja (98,2%), Polska (97,9%) i Estonia (96,2%).

Poziom dojrzałości Polski plasuje się na poziomie 98% łącznie w obszarach: polityka otwartych danych, wpływ otwartych danych na gospodarkę i społeczeństwo, jakość danych oraz portal otwartych danych. W trzech badanych obszarach dotyczących polityki otwartości, wpływu otwartych danych i portalu zajęliśmy pierwsze miejsce.

Kolejny sukces w badaniu OURdata Index

To nie koniec dobrych informacji dla danych. W tegorocznej edycji OURdata Index 2023 Polska znalazła się na 3 miejscu - za Koreą i Francją. W badaniu oceniono 40 krajów członkowskich OECD oraz krajów partnerskich. Tuż za nami, w gronie liderów, znalazły się Estonia, Hiszpania, Irlandia, Słowenia, Dania, Szwecja i Litwa.

2023 OECD Open, Useful and Re-usable data (OURdata) Index bada działania podejmowane przez rządy na rzecz zwiększenia dostępności danych z publicznych instytucji oraz promowania ponownego wykorzystywania danych. Jesteśmy szczególnie dumni z zajęcia pierwszego miejsca w kategorii „Data accessibility”, gdzie badane są krajowe polityki dotyczące swobodnego i otwartego dostępu do danych oraz angażowanie interesariuszy w poprawę jakości i kompletności danych.

Otwarte dane dla każdego

Otwarte dane mają wpływ na rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Zwiększają też przejrzystość i odpowiedzialność podmiotów publicznych i prywatnych, a dzięki licznym aplikacjom ułatwiają codzienne życie obywateli.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją raportu Open Data Maturity 2023 oraz szczegółową punktacją, jaką w rankingu uzyskała Polska.

Sprawdźcie pełną wersję raportu oraz szczegółową punktację, jaką uzyskała Polska

Odkrywaj

Portal Otwartych Danych Miejskich w Przemyślu

logotypy projektu Razem Zmieniamy Przemyśl

Miasto Przemyśl jest pionierem w dziedzinie otwartych danych na poziomie lokalnym. Portal Otwartych Danych Miejskich w Przemyślu jest przykładem skutecznego wdrożenia polityki otwartości na poziomie samorządu.

Portal ten jest miejscem, gdzie mieszkańcy, przedsiębiorcy, badacze i wszyscy zainteresowani mogą uzyskać dostęp do różnych zestawów danych udostępnianych przez miasto. Dane te obejmują szeroki zakres informacji. Przemyśl konsekwentnie buduje swoją politykę otwartości danych, integrując elementy strategiczne, prawne i techniczne. Portal Otwartych Danych Miejskich stanowi część tego ekosystemu, umożliwiając mieszkańcom i innym zainteresowanym stronom dostęp do istotnych informacji1.

Zachęcamy do odwiedzenia Portalu Otwartych Danych Miejskich w Przemyślu, aby zobaczyć, jak otwarte dane mogą przyczynić się do tworzenia transparentnej i otwartej przyszłości dla wszystkich1.

Przedsięwzięcie „Portal Otwartych Danych Miejskich” finansowane jest w ramach projektu pn. „Razem Zmieniamy Przemyśl” ze środków zewnętrznych, w 85% pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa w ramach programu Rozwój Lokalny.

 

Opublikował(a): Rafał Porada Data publikacji: 09-01-2024 09:44 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 09-01-2024 09:43