Otwarte dane wspierają rozwój inteligentnych miast

Otwarte dane wspierają rozwój inteligentnych miast
Współczesne wyzwania związane z urbanizacją, postępem technologicznym i rosnącymi potrzebami społecznymi skłaniają miasta do inwestycji w inteligentne rozwiązania, tworząc tzw. smart cities. Osiągane dzięki nim korzyści obejmują poprawę jakości życia mieszkańców i uczynienie przestrzeni miejskiej bardziej przyjazną. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają dane, które są gromadzone z różnych źródeł, takich jak czujniki, mierniki czy kamery, a następnie udostępniane w portalach danych.

Filar Smart City: Inwestowanie w kapitał ludzki i rozwój infrastruktury

Inteligentne miasta to nie tylko miejsca, gdzie wykorzystuje się nowoczesne technologie, ale także te, które inwestują w kapitał ludzki, integrują warunki funkcjonowania infrastruktury krytycznej i rozwiązują problemy społeczne. Poprzez zbieranie, analizę i wykorzystywanie danych, władze miast podejmują efektywne decyzje, dostosowując usługi do oczekiwań mieszkańców. Portal dane.gov.pl dostarcza wielu cennych informacji w tym zakresie, wspierając administrację centralną i samorządową.

Dane dla aplikacji: Nowe możliwości dla programistów i użytkowników

Ustawa o otwartych danych nakłada na instytucje publiczne obowiązek udostępniania danych dynamicznych za pośrednictwem interfejsów API. Dzięki temu profesjonalni użytkownicy, w tym programiści, mogą tworzyć nowoczesne aplikacje, poprawiające codzienne funkcjonowanie mieszkańców. Przykłady to aplikacje takie jak Czynaczas.pl, Jedzie.pl czy ZTM Utrudnienia, które ułatwiają korzystanie z usług miejskich.

Inteligentne technologie w praktyce: Zoptymalizowane zarządzanie transportem i gospodarką odpadami

Inteligentne miasta wykorzystują dane do zoptymalizowanego zarządzania infrastrukturą, w tym transportem publicznym. Dzięki zgromadzonym informacjom, mieszkańcy mogą korzystać z intermodalnych usług komunikacyjnych. Dodatkowo, dane są kluczowe w usprawnianiu gospodarki odpadami i ściekowej, umożliwiając monitorowanie, analizę i optymalizację przepływu odpadów oraz procesów oczyszczania ścieków.

Portale danych i zasobów: Bogactwo informacji dla społeczeństwa

Na portalu dane.gov.pl dostępnych jest 34 tysiące zestawów danych z ponad 300 dostawców, obejmujących obszary takie jak transport, środowisko czy zdrowie. Dzięki ponad 580 interfejsom API, te dane są dostępne bezpłatnie dla twórców aplikacji i serwisów internetowych. Natomiast portal kronika.gov.pl oferuje historyczne fotografie, archiwalne dokumenty i artykuły naukowe, które są dostępne na otwartych licencjach, umożliwiając ich swobodne wykorzystanie w projektach społecznościowych.

Otwarte dane stają się kluczowym narzędziem wspierającym rozwój inteligentnych miast, przyczyniając się do poprawy jakości życia i efektywności funkcjonowania przestrzeni miejskiej. Warto korzystać z tych zasobów, by kształtować lepszą przyszłość naszych miast.

Portal Otwartych Danych Miejskich Miasta Przemyśla

Miasto Przemyśl, dołączając do trendu otwierania się na transparentność i dostępność informacji, niedawno uruchomiło Portal Otwartych Danych. Aktualnie platforma zawiera 32 zbiory danych, a liczba ta będzie systematycznie rosnąć. Miasto aktywnie pracuje nad wprowadzeniem nowych funkcjonalności do Portalu Otwartych Danych oraz rozbudową integracji z różnymi systemami zewnętrznymi. To inicjatywa, której celem jest zapewnienie mieszkańcom oraz zainteresowanym stronom łatwego dostępu do istotnych informacji publicznych oraz umożliwienie korzystania z danych w sposób innowacyjny i efektywny. Wejdź na: www.otwartedane.przemysl.eu

 

Opublikował(a): Rafał Porada Data publikacji: 16-11-2023 14:36 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 16-11-2023 14:45