Dostępność Cyfrowa jako Krok w Stronę Równego Dostępu do Informacji Publicznej

logotypy projektu Razem Zmieniamy Przemyśl

Treść informacji

Współczesna rzeczywistość wymaga, aby instytucje publiczne były dostępne dla wszystkich obywateli, niezależnie od ewentualnych ograniczeń czy wyzwań, jakie mogą wynikać z niepełnosprawności. W odpowiedzi na te potrzeby, Przemyśl(any) System Informacyjny PSI został stworzony jako innowacyjne rozwiązanie, które nie tylko umożliwia dostęp do informacji publicznej, ale także dba o to, aby ten dostęp był pełny, równy i niedyskryminujący.

Inforgrafika

Grafika: Dostępność Cyfrowa jako Krok w Stronę Równego Dostępu do Informacji Publicznej

Treść informacji

Realizacja PSI opiera się na standardach WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), co oznacza, że każdy element tego systemu został dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. To ogromny krok naprzód w zapewnieniu, że informacje publiczne są dostępne dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb czy ograniczeń.

Jednym z kluczowych celów PSI jest spełnienie oczekiwań miejskich jednostek organizacyjnych, które dotychczas z różnych przyczyn nie miały możliwości, aby zapewnić pełny i równy dostęp do informacji publicznej. Wdrożenie tego systemu oparte jest na przepisach dotyczących dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych, które obowiązują zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Jest to ważny krok w kierunku standaryzacji i zgodności z międzynarodowymi normami.

Analiza, konsultacje i współpraca z przedstawicielami jednostek miejskich były kluczowymi elementami procesu wdrażania PSI. Dzięki temu możliwe było dostosowanie funkcjonalności systemu do konkretnych potrzeb i oczekiwań użytkowników. Ponadto, w ramach tego przedsięwzięcia, opracowywano Miejskie standardy dostępności cyfrowej, które zawierają wytyczne dotyczące przygotowywania stron i treści. Te standardy mają na celu zapewnienie, że zarówno strony internetowe, jak i ich treść spełniają nie tylko wymogi prawne, ale także są dostosowane do potrzeb użytkowników.

Warto podkreślić, że PSI nie tylko umożliwia dostęp do informacji publicznej, ale również promuje budowanie stron dostępnych cyfrowo wśród różnych podmiotów, takich jak organizacje, stowarzyszenia czy firmy. Akcje informacyjne skierowane do mieszkańców oraz działania promocyjne mają na celu zwiększenie świadomości na temat standardów dostępności i zachęcanie innych do ich wdrażania.

Dodatkowo, PSI stanowi istotne źródło danych dla Portalu Otwartych Danych Miejskich (Open data), co dodatkowo podkreśla znaczenie tego systemu jako narzędzia wspierającego transparentność i otwartość informacji publicznej.

Podsumowując, PSI nie tylko spełnia oczekiwania jednostek organizacyjnych miasta, ale także staje się krokiem w stronę bardziej dostępnej przestrzeni informacyjnej dla wszystkich obywateli. Dzięki zastosowaniu standardów WCAG 2.1, ten innowacyjny system wpisuje się w globalne wysiłki na rzecz tworzenia cyfrowego środowiska, które jest dostępne dla każdego, niezależnie od jego indywidualnych potrzeb czy ograniczeń.

Obecnie trwa migracja treści z dotychczasowych stron internetowych jednostek organizacyjnych miasta, ale już większość z nich jest dostępna dla was w domenach: www.przemysl.eu oraz wszystkie jednostki oświatowe w domenie: www.przemysl.edu.pl.


Informacja na temat finansowania projektu.

Przedsięwzięcie pn. „Przemyśl(any) System Informacyjny (PSI)” realizowane jest w ramach projektu pn. „Razem Zmieniamy Przemyśl” finansowane ze środków zewnętrznych, w 85% pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa w ramach programu Rozwój Lokalny.

Lista stron, które zostały już uruchomione po migracji treści:

Jednostki Oświatowe

Inne jednostki miejskie

Pozostałe jednostki są w trakcie migracji treści swoich stron, w momencie zakończenia przez nie prac poinformujemy Państwa w osobnej wiadomości. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych. 

Opublikował(a): Rafał Porada Data publikacji: 13-11-2023 14:00 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 20-11-2023 11:00