Przemyśl(any) System Informacyjny odpowiedzią na potrzeby mieszkańców

Przemyśl(any) System Informacyjny to jedno z tych przedsięwzięć projektu "Razem Zmieniamy Przemyśl", które odnosi się do obecności naszego miasta w internecie i sposobu komunikowania się z naszymi mieszkańcami i turystami. PSI To system, który pozwala na wzrost dostępności użytkowników o szczególnych potrzebach i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jego zastosowanie zostało bezpośrednio powiązane z opracowaniem Miejskich Standardów Dostępności - zgodnych z regulacjami prawnymi obowiązującymi zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Oceńcie zastosowanie tych narzędzi zapoznając się z nowymi rozwiązaniami na naszym nowym portalu miejskim oraz jednostek miejskich.

Loga programu, herb miasta i nazwa programu: Razem Zmieniamy Przemyśl finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 - 2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny

Analiza przeprowadzona podczas realizacji innego projektu - "Smart City Przemyśl" - wykazała, że że 98% stron internetowych jednostek oświatowych (51 jednostek) w Przemyślu nie spełnia standardów dostępności, a Biuletyny Informacji Publicznej (BIP) 90% jednostek nie spełniają podstawowych wymagań przewidzianych dla tego typu publikatorów. Do tego dochodził duży chaos informacyjny, a także braku opracowanego standardu w zakresie zapewnienia dostępności treści dla osób ze szczególnymi potrzebami. Rozwiązaniem jest opracowanie standardu dostępności publikowania informacji oraz wdrożenie wspólnego systemu CMS, aby ten standard zapewnić. 

zrzut ekranu strony miejskiej

 

Prezentujemy więc Państwu opracowane na potrzeby użytkowników Przemyśl(anego) Systemu Informacyjnego Miejskie Standardy Dostępności, czyli wytycznych oraz dobrych praktyk mających na celu tworzenie treści dostępnych:

PDFMiejskie_Standardy_Dostepnosci_Miasto_Przemysl_2023.pdf (666,29KB)

A czym jest sama Dostępność Cyfrowa? Tłumaczy to nasz film:

 

Dostępność cyfrowa to nie tylko obowiązek, ale także moralna i społeczna odpowiedzialność. Oznacza ona, że każdy, niezależnie od swoich umiejętności, niepełnosprawności czy preferencji, ma równy dostęp do treści i usług dostępnych w internecie. Zagraniczne firmy i organizacje od dawna dostrzegają znaczenie dostępności cyfrowej, co przynosi korzyści biznesowe i wzmacnia zaufanie klientów. Także Przemyśl staje się chce dbać o potrzeby wszystkich swoich mieszkańców i dąży do jeszcze wyższych standardów dostępności cyfrowej. 

PSI jest odpowiedzią na oczekiwania kierowników jednostek oświatowych, którzy nie posiadają zasobów pozwalających świadczyć usługę dostępu do informacji publicznej w sposób niedyskryminujący beneficjentów końcowych ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności. Dla wszystkich jednostek zostały opracowane layouty stron internetowych oraz jeden wspólny dla Biuletynu Informacji Publicznej. Przemyśl(any) System Informacyjny będzie również stanowił źródło danych dla Portalu Otwartych Danych Miejskich (Open data), czyli innego przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu "Razem Zmieniamy Przemyśl". 

Przedsięwzięcie Przemyśl(any) System Informacyjny (PSI) jest elementem projektu: "Razem Zmieniamy Przemyśl"  finansowane ze środków zewnętrznych, w 85% pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa w ramach programu Rozwój Lokalny.

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 20-10-2023 18:48 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 25-10-2023 15:11