Czas na CAS!

Kolejne przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu "Razem Zmieniamy Przemyśl", a finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa, znalazło swój szczęśliwy finał. Trzeba jednak przyznać, że oficjalne otwarcie i uruchomienie Centrum Aktywizacji Społecznej, które nastąpiło 18 października br. to dopiero początek drogi do tego, aby lokal przy ul. J. Słowackiego 13 stał się prawdziwym centrum działalności dla przemyskich NGO-sów. Plany związane ze szkoleniami, doradztwem, wydarzeniami i innymi aktywnościami są bardzo ambitne.

Loga programu, herb miasta i nazwa programu: Razem Zmieniamy Przemyśl finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 - 2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny

O powstanie takiego miejsca, gdzie mogliby się spotykać członkowie różnych organizacji pozarządowych działających w Przemyślu, a jest ich aż około 200, zabiegano od wielu lat. Ostatecznie to dzięki środkom pozyskanym przez miasto dzięki projektowi "Razem Zmieniamy Przemyśl" realizowanym w ramach Programu Rozwój Lokalny, udało się lokal przeznaczony na ten cel adaptować i wyposażyć. To tutaj znalazł także swoją nową siedzibę Pełnomocnik Prezydenta ds, Organizacji Pozarządowych Robert Gawlik. 

Już w pierwszym dniu, przed oficjalnym otwarciem, odbyło się w CAS potkanie rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami - organizowane przez Porozumienie POMOST, co najlepiej świadczy, jak bardzo takie miejsce spotkań było oczekiwane. W trakcie oficjalnego otwarcia obecni byli członkowie organizacji i gremiów skupiających aktywistów z różnych grup społecznych: Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Seniorów, czy Przemyskiej Rady Kobiet. 

Robert Gawlik wita zebranych gości

- Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w nowo otwartym Centrum Aktywizacji Społecznej. Po wielu, wielu latach wreszcie udało nam się dzięki funduszom norweskim i dzięki determinacji wielu osób, a szczególnie dzięki Panu Prezydentowi, który od samego początku pilotował ten projekt, możemy Państwa gościć w tym Centrum. Będzie ono służyć przez wiele, wiele lat naszym mieszkańcom i lokalnym organizacjom pozarządowym - przywitał zebranych gospodarz tego miejsca, czyli Pełnomocnik Prezydenta Robert Gawlik.

Przywitanie gości przez Prezydenta Wojciecha Bakuna

Oficjalnego otwarcia CAS dokonał Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun:

- Większości organizacji pozarządowych nie stać na własną siedzibę, stąd powstał taki pomysł aby stworzyć miejsce, które będą one współdzieliły. I oczywiście cieszymy się, że udało się je stworzyć dzięki funduszom norweskim, ale jestem pewien, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i dobrze, bo rozwój jest potrzebny. Dlatego myślimy już o dalszych krokach i pozyskaniu na potrzeby CAS budynku pobliskiej dawnej synagogi. Dzięki temu wszystkie skupione tutaj organizacje będą mogły korzystać nie tylko ze znajdującej się tutaj przestrzeni biurowo - spotkaniowej, ale także mogły organizować swoje koncerty, wystawy, spektakle itp. wydarzenia. (..)

CAS to miejsce, które wkrótce zacznie żyć, to jest Wasz obiekt, do Waszego użytku. Przychodźcie tutaj od rana do wieczora, postaramy się, aby lokal był dostępny przez cały dzień. To nie tylko 120-metrowy lokal, ale też cały zakres usług, które CAS będzie Państwu oferował, począwszy od szkoleń z pozyskiwania finansowania, ich rozliczania, poprzez porady prawne, aż po inne działania, które będą Państwu potrzebne - mamy na to środki z funduszy norweskich.

Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych symbolicznie przekazał zebranym na spotkaniu klucze do Centrum Aktywizacji Społecznej, co było oficjalnym otwarciem lokalu. Na naszej stronie w dziale Dla mieszkańca=>Polityka Społeczna=>Centrum Aktywizacji Społecznej znajdować się będą aktualne informacje nt. działalności CAS, a także kalendarium wydarzeń. 

 

Do priorytetowych zadań CAS będzie należało wspieranie organizacji pozarządowych w pozyskaniu środków finansowych tj. dotacje, granty, konkursy oraz doradztwo prawne, księgowe i administracyjne. CAS stanowić będzie miejsce przyjazne dla wszelkiego rodzaju organizacji pozarządowych. Docelowo CAS pełnić może funkcję Inkubatora Inicjatyw Obywatelskich. W ramach CAS udzielane będzie wsparcie dla nowo powstałych stowarzyszeń, konsultacje i coaching. 

Lokal będący siedzibą Centrum znajduje się w miejscu pozbawionym barier architektonicznych  i ogólnodostępnym, a więc przyjaznym dla osób niepełnosprawnych ruchowo i seniorów. Znajduje się także w centrum miasta z łatwą dostępnością do komunikacji miejskiej.

LOGO CAS oraz godziny otwarcia: 
CENTRUM AKTYWIZACJI
SPOŁECZNEJ
Urząd Miejski w Przemyślu
Centrum Aktywizacji Społecznej
ul. Juliusza Słowackiego 13
37-700 Przemyśl
tel. 16 648 30 98
email: op@um.przemysl.pl
Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 18.00
CZAS NA CAS

Przedsięwzięcie Centrum Aktywizacji Społecznej (część inwestycyjna) jest elementem projektu: "Razem Zmieniamy Przemyśl"  finansowane ze środków zewnętrznych, w 85% pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa w ramach programu Rozwój Lokalny.

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 18-10-2023 15:16 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 18-10-2023 15:19