Przemyśl gospodarzem EMPIRII - Wspólna Sieć Rozwoju Miast

display_BBbelka-logotypy-Norwegia23-www.jpeg

W dniach 5 i 6 października bieżącego roku miasto Przemyśl było gospodarzem dla przedstawicieli Związku Miast Polskich oraz samorządowców uczestniczących w projekcie EMPIRIE - Sieci Wymiany Doświadczeń. To wyjątkowe dwudniowe spotkanie skupiło się na ważnym temacie, który dotyczy cyfryzacji usług w samorządzie, czyli przekształcania naszego życia w sieci.

Pierwszego dnia odbyły się warsztaty, na których rozmawiano o tym, jak wprowadzać skutecznie elektroniczne systemy i usługi w samorządzie. Miasto Przemyśl było doskonałym przykładem udanych wdrożeń. Istotną kwestią była też dostępność cyfrowa. Przemyśl w ramach projektu Przemyślany System Informacyjny (PSI) opracował Miejskie Standardy Dostępności, co oznacza, że 50 stron internetowych instytucji publicznych jest teraz dostępnych w jednym standardzie.

I_dzien_02.jpeg

Podsumowując pierwszy dzień, rozmawiano o tym, jak ocenić gotowość miast do życia w świecie cyfrowym, co prowadził Pan Szymon Ciupa, ekspert Związku Miast Polskich w dziedzinie Smart City i GIS.

Drugi dzień spotkań rozpoczął się od spotkania z Prezydentem Miasta Przemyśl, Panem Wojciechem Bakunem. Prezydent podziękował za wybór miasta jako miejsca inspiracji rozwiązaniami cyfrowymi. Następnie Pan Wojciech Pitura przedstawił, jak nowoczesne technologie wspierają edukację dzieci i młodzieży, wykorzystując przykład Branżowych Symulacji Biznesowych.

Przemyśl gospodarzem EMPIRII - Wspólna Sieć Rozwoju Miast

Wizyta studyjna kontynuowana była w zmodernizowanej przemyskiej trasie podziemnej, co pokazało, jak technologia może ożywić historię miasta.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się podsumowaniem prowadzonym przez Pana Grzegorza Dudzika, doradcę miast i partnerstw Związku Miast Polskich.

EMPIRIE - Sieć Wymiany Doświadczeń to program realizowany przy wsparciu środków z Ministerstwa Finansów EOG na lata 2014-2021. Jego celem jest budowanie relacji i zaufania między miastami uczestniczącymi w programie "Rozwój Lokalny". Chodzi o to, żeby miasta przestały rywalizować i zaczęły współpracować, co pozwoli na wzmocnienie ich kompetencji i umiejętności.

Program promuje "Rozwój Lokalny" oraz jego cele i metody pracy, a także pozwala miastom podzielić się swoimi dobrymi praktykami. To doskonała okazja do nauki i wymiany doświadczeń. Dzięki EMPIRIE miasta mogą lepiej zarządzać swoim rozwojem i komunikacją zarówno wewnątrz swoich struktur, jak i z zewnętrznymi podmiotami.

Długoterminowym celem EMPIRIE jest to, żeby polskie miasta skutecznie korzystały z owoców współpracy w ramach Sieci Wymiany Doświadczeń, wzmocniły swój potencjał rozwojowy i instytucjonalny oraz stały się świadomymi graczkami w erze cyfrowej.

Więcej informacji na temat EMPIRIE znajdziesz na stronie internetowej www.empirie.miasta.pl. Zapraszamy do odwiedzenia strony i dowiedzenia się więcej o tej fascynującej inicjatywie.

 

Opublikował(a): Rafał Porada Data publikacji: 11-10-2023 09:22 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 11-10-2023 09:38