Wkrótce ruszą prace w części inwestycyjnej przedsięwzięcia "Siła tkwi w lokalnej społeczności (zielone strefy relaksu)"

Dwa podwórka i skwer zmienią swoje oblicze w wyniku realizacji inwestycyjnej części przedsięwzięcia "Siła tkwi w lokalnej społeczności - zielone strefy relaksu". Przetargi na wykonanie zostały już rozstrzygnięte, a proces podpisywania umów z wykonawcami wkrótce się zakończy. Dwa wybrane podwórka to teren pomiędzy ulicami ulicami Władycze, Śnigurskiego i Osińskich oraz teren pomiędzy ulicami Krasińskiego, Traugutta i 22 Stycznia. Skwer do zagospodarowania przy ul. Ratuszowej wybrali sami mieszkańcy w głosowaniu internetowym.

belka_03_2022.png

Zdjęcia, które widzą Państwo przy opisie zaplanowanych prac, pokazują oczywiście stan obecny. Wkrótce będziemy mogli porównać je do nowego wyglądu, który mamy nadzieję, przypadnie mieszkańcom do gustu.

Zadanie nr 1 – 59 757,77 zł brutto.

Projekt zagospodarowania podwórka pomiędzy ulicami Władycze, Śnigurskiego i Osińskich na działkach nr. 923/3 obr. 207 o powierzchni 0,0373 ha i 923/7 obr. 207 o powierzchni 0,1561 ha. Powyższe podwórko podzielone jest na strefę zabaw dla dzieci i strefę wypoczynku i rekreacji dla dorosłych.

podwórko przy ul. Władycze

W ramach prac wykonane zostaną :

 • roboty rozbiórkowe,
 • montaż urządzeń zabawowych - zestaw zabawowy, bujak na  sprężynie, 
 • montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - biegacz/orbitrek, wahadło/twister,
 • montaż ławek z oparciem i koszy na śmieci,
 • montaż panelowego ogrodzenia boiska o wysokości 2, 20 m z obrzeżem betonowym,
 • montaż tablicy z regulaminem,
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
 • wykonanie trawnika z siewu

Zadanie nr 2 – 162 360,00 zł brutto.

Projekt zagospodarowania podwórka pomiędzy ulicami Krasińskiego, Traugutta i 22 Stycznia na działce nr 2775 obr. 202 o powierzchni 0,2155 ha. Powyższe podwórko podzielone jest na strefę zabaw dla dzieci i strefę wypoczynku i rekreacji dla dorosłych.

podwórko przy ul. Krasińskiego

W ramach prac wykonane zostanie: 

 • frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
 • usunięcie części nawierzchni bitumicznej,
 • rozbiórka obrzeża betonowego,
 • montaż nowego obrzeża betonowego,
 • wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej na powierzchni bitumicznej,
 • montaż urządzeń zabawowych w tym: piaskownica, bujak na sprężynie dwupłaszczyznowy, karuzela,   pajęczyna do wspinaczki,
 • montaż tablicy z regulaminem,
 • montaż stołu do gry w szachy/warcaby,
 • montaż ławek z oparciem,
 • zmiana lokalizacji 2 istniejących ławek,
 • wykonanie trawnika z siewu.

Zadanie nr 3 – 129 150,00 zł brutto.

Projekt zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. Ratuszowej na działkach nr 669/1 obr. 207 o powierzchni 0,0049 ha i 660/2 obr. 207 o powierzchni 0,2389 ha.

skwer przy ul. Ratuszowej

W ramach prac wykonana zostanie:

 • rozbiórka metalowego płotka, demontaż donic i ławek,
 • nawierzchnia z płyt betonowych,
 • nawierzchnia ściółkowa,
 • trawnik z siewu,
 • montaż obrzeży betonowych i stalowych,
 • montaż ławek modułowych z donicami, koszy do segregacji odpadów, donic na kwiaty oraz  leżaków,
 • obsadzenie strefy relaksu krzewami i drzewami.

skwer przy ul. Ratuszowej

Przedsięwzięcie "Siła tkwi w lokalnej społeczności - zielone strefy relaksu" realizowane jest w ramach projektu pn. „Razem Zmieniamy Przemyśl” finansowane ze środków zewnętrznych, w 85% pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa w ramach programu Rozwój Lokalny.