Kolejne spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o Przemyślu"

W czwartek, 25 maja w sali Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej odbyło sie kolejne, trzecie z całego cyklu spotkanie w ramach projektu "Porozmawiajmy o Przemyślu" 

Eksperci z lubelskiej firmy Synergia odpowiedzialnej za opracowanie strategii miasta zaprezentowali na spotkaniu wstępne koncepcje idei nowej marki Przemyśla: „Siła godności” i „Otwarta scena”.

Ważne, aby nie utożsamiać projektu idei ze sloganem reklamowym. Idea marki to myśl przewodnia, która łączy w sobie informacje o faktycznym stanie marki miasta i jej aspiracjach – sposobie w jaki chce ona później pracować i planie na to, jak chce zmienić dane miejsce. Na opracowanie sloganu reklamowego jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie – mówi Michał Basiński.

Często jest tak, że podczas spotkań konsultacyjnych dyskusja o marce miejsca schodzi na dalszy plan i ustępuje rozmowie o sloganach promocyjnych i kolorach logotypów. Przestrzegamy przed takim podejściem. Najpierw musimy odkryć istotę marki i zaprojektować sposób, w jaki będzie ona oddziaływała na otoczenie, dopiero później możemy mówić o przekazie reklamowym – nigdy odwrotnie – dodaje Paulina Kowalczyk.

Synergia przedstawiła dwie wstępnie zarysowane idee, które mogą stać się podstawą do stworzenia marki Przemyśla.

„Siła godności” to idea podkreślająca fakt, że Przemyśl jest miejscem, w którym priorytetem jest ludzka godność, a wartość godności jest promowana na różnych płaszczyznach społecznych, kulturalnych i gospodarczych. Idea zakłada, że Przemyśl będzie miastem silnym w przestrzeganiu godności człowieka, promującym poczucie godności wśród swoich mieszkańców i działającym na rzecz godności przejawiającej się w różnych aspektach: społecznym i kulturalnym, ale także biznesowym.

Idea „Otwarta scena” widzi Przemyśl jako miejsce, w którym różnorodne aktywności kulturalne, społeczne i gospodarcze ożywają jak na scenie i tworzą dynamiczną atmosferę inspirującą do działania. Idea zakłada, że Przemyśl będzie miastem, w którym kultura, sztuka i wszelka twórczość będą cenione, promowane i dostępne dla wszystkich. Wizja zakłada: współpracę między wieloma sektorami, takimi jak sztuka, gastronomia, biznes, nauka i społeczność lokalna, wsparcie dla twórców i artystów oraz tworzenie przestrzeni do dialogu, partycypacji i współdecydowania w sprawach kulturalnych i społecznych. Idea „otwartej sceny” to dla Przemyśla: innowacyjność, eksperymentowanie i nowatorskie podejścia do kultury, biznesu i działalności społecznej.

Jakie są pierwsze wrażenia?

  • „Siła godności” jest zbyt zamknięta, patetyczna. Miasto potrzebuje idei, która będzie je dynamizować.
  • Przemyśl ma w swoim DNA otwartość, choć dziś nie dla wszystkich jest to oczywiste.
  • Przemyśl powinien współpracować z regionem, a idea „otwartej sceny” nawiązuje do marki Podkarpacia – „Przestrzeni Otwartej”
  • Na „otwartej scenie” znajdzie się miejsce dla kultury i sztuki, muzyki, rekonstrukcji historycznych, misteriów religijnych, a także zwykłego życia codziennego. Miasto może dzięki temu zaprezentować wiele różnych doświadczeń, a zabytkowa przestrzeń jest atrakcyjną (i autentyczną!) scenografią.
  • Dziedzictwo historyczne także może stać się spektaklem, który będzie odgrywany na przemyskiej „scenie otwartej”,
  • „Otwartość” to coś, czego potrzebuje przemyska turystyka.
  • Mieszkańcy Przemyśla jeszcze nie są otwarci, ale idea otwartości może spowodować społeczne zmiany.

Przypominamy, że o wszystkich spotkaniach informujemy na naszej stronie oraz za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych. Zachęcamy też do subskrypcji miejskiego newslettera. Aktualności i zaproszenia na kolejne konsultacje trafią wtedy bezpośrednio na skrzynki mailowe wszystkich zainteresowanych życiem Przemyśla.

IMG_5607.jpeg

.

IMG_5611.jpeg

 

IMG_5612.jpeg

 

IMG_5625.jpeg

Opublikował(a): Kamil Krukiewicz Data publikacji: 26-05-2023 08:43 Modyfikował(a): Kamil Krukiewicz Data modyfikacji: 29-05-2023 08:36