Miejskie Standardy Dostępności Cyfrowej

logotypy projektu Razem Zmieniamy Przemyśl

W ramach projektu „Razem Zmieniamy Przemyśl", nasze miasto przystępuje do kolejnego etapu realizacji przedsięwzięcia pn. „Przemyśl(any) System Informacyjny (PSI)". Aktualnie skupia się on na zagadnieniu Miejskich Standardów Dostępności Cyfrowej, które mają na celu zapewnienie łatwego dostępu do informacji i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Miejskie Standardy Dostępności Cyfrowej

Opracowanie Miejskich Standardów Dostępności Cyfrowej jest dostępne w załączeniu do niniejszej informacji. Dokument ten stanowi kompleksowy zbiór wytycznych i praktycznych wskazówek, które pomogą tworzyć zarówno treści, jak i serwisy internetowe i aplikacje mobilne zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej.
Dostępność cyfrowa jest niezwykle istotna dla osób ze szczególnymi potrzebami, takimi jak osoby niewidome, niedowidzące, głuchonieme, osoby z niepełnosprawnością intelektualną czy też starsze osoby. Obejmuje ona zapewnienie możliwości korzystania z stron internetowych i aplikacji mobilnych w sposób, który uwzględnia różnorodne potrzeby i umożliwia pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.
Dlaczego dostępność cyfrowa jest tak ważna? 
Przede wszystkim, umożliwia ona osobom niewidomym i niedowidzącym korzystanie z technologii, wykorzystując narzędzia takie jak czytniki ekranowe, powiększanie tekstu czy syntezatory mowy. Osoby głuchonieme z kolei mogą korzystać z napisów lub tłumaczy języka migowego, a osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują prostych i przejrzystych interfejsów.
Dostępność cyfrowa nie tylko ułatwia codzienne funkcjonowanie, ale również otwiera nowe możliwości edukacyjne, zawodowe i społeczne. Osoby ze szczególnymi potrzebami mają prawo do równych szans i uczestnictwa w społeczeństwie, a dostępność cyfrowa jest kluczowym czynnikiem, który przyczynia się do realizacji tego prawa.
W ramach kolejnego etapu projektu „Przemyśl(any) System Informacyjny (PSI)" opracowane zostaną szablony graficzne dla stron internetowych oraz stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) jednostek miejskich. Będą one dostosowane do wymogów dostępności cyfrowej, co zapewni łatwiejszy dostęp do informacji publicznej dla wszystkich mieszkańców Przemyśla, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb.
Zachęcamy wszystkie podmioty, zarówno mieszkańców Przemyśla, jak i przedsiębiorców oraz instytucje prywatne, do skorzystania z tego opracowania podczas budowy swoich własnych serwisów internetowych. Zapewnienie dostępności cyfrowej na swoich platformach to krok w kierunku tworzenia bardziej inkludującego i przyjaznego środowiska online dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb.
Publikacja Miejskich Standardów Dostępności Cyfrowej stanowi ważny krok w ramach projektu „Przemyśl(any) System Informacyjny (PSI)", który dąży do stworzenia kompleksowego systemu informacyjnego dla mieszkańców. Przemyśl pragnie być miastem, w którym wszyscy mają równe możliwości korzystania z technologii i uczestnictwa w życiu społecznym.


Przedsięwzięcie pn. „Przemyśl(any System Informacyjny (PSI)” realizowane jest w ramach projektu pn. „Razem Zmieniamy Przemyśl” finansowane ze środków zewnętrznych, w 85% pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa w ramach programu Rozwój Lokalny.

Pliki do pobrania:

PDFPobierz dokument - Miejskie Standardy Dostępności (689,61KB)
 

Opublikował(a): Rafał Porada Data publikacji: 23-05-2023 13:29 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 23-05-2023 13:29