Jak tworzyć treści dostępne cyfrowo

logotypy projektu Razem Zmieniamy Przemyśl

W ramach przedsięwzięcia "Przemyśl(any) System Informacyjny PSI", odbywają się dwudniowe warsztaty dotyczące dostępności cyfrowej. Dostępność cyfrowa treści stron internetowych oznacza, że ​​ich zawartość jest zaprojektowana w taki sposób, aby była łatwo dostępna dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich umiejętności, narzędzi technologicznych lub innych ograniczeń. Dostępność cyfrowa zapewnia, że każdy użytkownik może skorzystać z informacji i usług dostępnych na stronie internetowej w sposób niezależny i samodzielny. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat tworzenia treści publikowanych na stronach internetowych, które są dostępne cyfrowo, oraz opracowania Miejskich Standardów Dostępności Cyfrowej.

Warsztaty w zakresie dostępności cyfrowej

Czym jest dostępność cyfrowa?

Dostępność cyfrowa to cecha systemów, stron internetowych, aplikacji, urządzeń elektronicznych i innych technologii, które umożliwiają wszystkim użytkownikom, w tym osobom z niepełnosprawnościami i ograniczeniami, korzystanie z nich w sposób równorzędny i niezależny. Dostępność cyfrowa wymaga zapewnienia łatwego dostępu do informacji, funkcjonalności i usług oferowanych przez te technologie. Obejmuje to zastosowanie odpowiednich standardów projektowania, programowania i interfejsów użytkownika, które uwzględniają potrzeby różnych grup odbiorców, takich jak osoby niewidome, niedowidzące, głuche, niedosłyszące, z zaburzeniami poznawczymi, ruchowymi, czy też osoby starsze. Dostępność cyfrowa jest ważna, ponieważ umożliwia wszystkim użytkownikom swobodne korzystanie z technologii, bez względu na ich umiejętności i ograniczenia.

Warsztaty w zakresie dostępności cyfrowej

Czym jest standard WCAG 2.1. 

Standardy WCAG 2.1 to międzynarodowe wytyczne dotyczące dostępności cyfrowej opracowane przez World Wide Web Consortium (W3C). WCAG 2.1 to skrót od Web Content Accessibility Guidelines 2.1, czyli "Wytyczne dostępności treści internetowych 2.1". Standardy te zostały stworzone w celu zapewnienia, że treści publikowane w Internecie są dostępne dla wszystkich, niezależnie od ich umiejętności i ograniczeń.

WCAG 2.1 składa się z 13 wytycznych podzielonych na trzy poziomy: A, AA i AAA. Każda z wytycznych zawiera zalecenia dotyczące projektowania i dostarczania treści cyfrowych, takie jak kontrast kolorów, opisy alternatywne dla obrazów, czy czytelność tekstu. Wytyczne te dotyczą nie tylko stron internetowych, ale także innych treści cyfrowych, takich jak dokumenty PDF czy aplikacje mobilne.

Dostosowanie się do standardów WCAG 2.1 pozwala na stworzenie bardziej dostępnych stron internetowych i innych treści cyfrowych, co ułatwia korzystanie z nich osobom z niepełnosprawnościami, ale także wszystkim innym użytkownikom. Wdrożenie standardów WCAG 2.1 jest zalecane i w wielu krajach jest wymagane przez prawo.

Warsztaty w zakresie dostępności cyfrowej


Przedsięwzięcie pn. „Przemyśl(any System Informacyjny (PSI)” realizowane jest w ramach projektu pn. „Razem Zmieniamy Przemyśl” finansowane ze środków zewnętrznych, w 85% pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa w ramach programu Rozwój Lokalny.

Opublikował(a): Rafał Porada Data publikacji: 27-04-2023 09:02 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 27-04-2023 09:08