Społeczna aktywność mieszkańców

 

Szanowni Mieszkańcy Przemyśla!

 

Miasto w ramach projektu „Razem zmieniamy Przemyśl” rozpoczyna badania opinii mieszkańców, które pozwolą zdiagnozować istniejące bariery w podejmowaniu aktywności społecznej i poznać preferencje związane z zaangażowaniem obywatelskim czy włączeniem się w procesy decyzyjne w mieście. Wnioski z badań pozwolą na wytyczenie priorytetowych celów/kierunków działań w postaci Strategii Partycypacji Społecznej.

 

RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYŚL - do druku.png

 

Zapraszamy wszystkich Przemyślan i Przemyślanki do wzięcia udziału w ankiecie – stwórzmy RAZEM bardziej otwarty na mieszkańców Przemyśl!

Link do ankiety link do ankiety

Zapraszamy do odwiedzenia Terenowego Punktu Konsultacyjnego w dniu 12 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1.