Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych (część inwestycyjna)

Nazwa Przedsięwzięcia:
Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych (część inwestycyjna)
Przedsiewzięcie:
PRL
Opis przedsięwzięcia:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa zewnętrznego krytego kortu do gry w bocce przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1  w Przemyślu. Jego celem jest aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, możliwość organizacji zajęć w bocce dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szklono Wychowawczego nr 1, uczniów przemyskich szkół jak również indywidualnych zajęć lokalnej społeczności. Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez ruch będzie kluczowym składnikiem ich rozwoju merytorycznego oraz psychicznego. Projekt w swoim założeniu wymusza integrację różnych środowisk z terenu miasta. W duchu sportowej rywalizacji będzie propagowana tolerancja wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy bardzo często z powodu własnych słabości jak również uprzedzeń panujących wśród społeczeństwa są izolowani i odtrącani.  Wykonanie przedsięwzięcia zwiększy ofertę miasta do organizacji indywidualnych zajęć dla wszystkich mieszkańców miasta jak i turystów. Poprzez aktywizację ruchową seniorów i osób niepełnosprawnych poprawi się jakość ich życia, wzbogaci się zainteresowanie ruchem. Wzbogacenie miasta o kolejny obiekt sportowy, z którego korzystać mogą osoby niepełnosprawne, seniorzy i lokalna społeczność przyczyni się do integracji lokalnego środowiska.

Zakres przedmiotowy:

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

  • budowę zewnętrznego krytego kortu do gry w bocce (boczodrom): prace budowlane (utwardzenie podłoża kortu pod położenie wykładziny tzw. sztucznej, budowa wiaty zadaszającej kort, montaż ławeczek,
  • modernizację salki sportowej: wygłuszenie ścian salki sportowej matami asekuracyjnymi, wykonanie klimatyzacji salki sportowej montaż nowoczesnego systemu monitoringu.
Dostępność:

Przedsięwzięcie jest zgodne ze standardami dostępności, jest wsparciem na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji, służy tworzeniu w placówce ogólnodostępnych warunków do edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Standardy dostępności uwzględniają potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności osób: z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, z trudnościami komunikacyjnymi. Dostępność umożliwia dzieciom/uczniom z niepełnosprawnościami uczestnictwo w zajęciach razem ze swoimi rówieśnikami. Inwestycja gwarantuje równe szanse dla wszystkich podmiotów i osób fizycznych, bez względu na ich płeć, rasę i narodowość. Przy realizacji inwestycji będą uwzględniane przepisy prawne odnośnie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Opublikował(a): Iwona Sosa-Choma Data publikacji: 06-09-2022 12:53 Modyfikował(a): Iwona Sosa-Choma Data modyfikacji: 06-09-2022 12:50