Centrum Aktywizacji Społecznej (część nieinwestycyjna)

Nazwa Przedsięwzięcia:
Centrum Aktywizacji Społecznej (część nieinwestycyjna)
Przedsiewzięcie:
PRL
Opis przedsięwzięcia:

W ramach przedsięwzięcia planowane jest utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS) , które będzie mieściło się przy ul. Słowackiego 13 i prowadzone będzie przez Gminę Miejską Przemyśl. Ma ono za zadanie służyć mieszkańcom skupionym w organizacjach pozarządowych jak również działających w grupach nieformalnych, które chcą włączyć się w działania społeczeństwa obywatelskiego. Z CAS będą mogły korzystać zarządy osiedli, członkowie Przemyskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla, Rady Sportu i Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Stanie się ono miejscem spotkań, w którym odbywać będą się szkolenia dla osób zainteresowanych wolontariatem oraz instytucji, które będą chciały skorzystać z ich pracy. W ramach działań CAS będzie można zasięgnąć porad specjalistów z dziedziny prawa i księgowości. Do dyspozycji zainteresowanych będą udostępnione stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz przestrzeń szkoleniowo-warsztatowa. Centrum Aktywizacji Społecznej będzie wsparciem dla organizatorów społecznych, którzy otrzymają niezbędną pomoc i wsparcie.

Zakres przedmiotowy:

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

  • opracowanie dokumentacji projektowej,
  • nadzór inwestorski,
  • promocję projektu.
Dostępność:

W ramach planowanego przedsięwzięcia zakłada się stworzenie miejsca przyjaznego dla osób niepełnosprawnych ruchowo i seniorów, poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji społecznej  w centrum miasta z łatwą dostępnością do komunikacji miejskiej, jak również ulokowanie go w lokalu pozbawionym barier architektonicznych. W CAS będą prowadzone liczne kampanie PR skierowane do różnych grup wiekowych, zachęcające do zapoznania się z charakterem działalności jak również zachęcające mieszkańców oraz stowarzyszenia pozarządowe do współpracy, aktywizacji społecznej oraz wolontariatu. Będą prowadzone szkolenia, które wzbogacą nabywaną wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinach: promocji, public relations, prawa, finansów, rozliczania projektów i dotacji. Aspekt edukacyjny umożliwiać będzie rozwijanie wiedzy indywidualnej mieszkańców na temat pożytku publicznego, ze względu na fakt, że w mieście Przemyśl zarejestrowanych jest ok 200 podmiotów pożytku publicznego oferta edukacyjna będzie wielowektorowa tzn. projekt będzie przewidywał indywidualne podejście do różnych grup podmiotów m.in.: seniorów, o charakterze sportowym, kulturalnym, społecznym, kombatanckim itp.

Opublikował(a): Iwona Sosa-Choma Data publikacji: 05-09-2022 10:30 Modyfikował(a): Iwona Sosa-Choma Data modyfikacji: 05-09-2022 10:24