Partner PRL - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

BANNER_NEW.png

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu – publiczna uczelnia zawodowa założona w 2001 roku w Przemyślu. Początkowo istniała pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, lecz w 2006 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, została przekształcona w Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską, a następnie w Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu.
W swoim pierwotnym zamierzeniu powstała jako uczelnia humanistyczna, nawiązująca do najstarszych tradycji akademickich Przemyśla: XV-wiecznej szkoły kapitulnej z rektorem wyznaczonym przez Akademię Krakowską i XVII-wiecznego kolegium jezuickiego.
Otwartość na zmiany spowodowała, że w roku 2006 władze uczelni wprowadziły do oferty edukacyjnej kierunek artystyczny – architekturę wnętrz, a w roku 2009 pierwszy kierunek techniczny – inżynierię środowiska. W roku 2010 uruchomiono drugi kierunek inżynierski – mechatronikę. Obecnie PWSW kształci na kilkunastu kierunkach, z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, technicznych oraz artystycznych.

Obecnie w PANS można kształcić się na kierunkach:

  • Humanistycznych: historia, filologia polska, filologia angielska;
  • Artystycznych: architektura wnętrz, projektowanie graficzne (studia I stopnia – licencjackie oraz II stopnia – magisterskie);
  • Społecznych: socjologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo transgraniczne, stosunki transgraniczne (studia II stopnia – magisterskie);
  • Inżynierskich: informatyka w biznesie, inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów, mechatronika, bezpieczeństwo i produkcja żywności, inżynieria transportu i logistyki, inteligentne technologie (studia II stopnia – magisterskie)* (NOWOŚĆ!);
  • Medycznych: pielęgniarstwo.

Dane teleadresowe Partnera

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
ul. Książąt Lubomirskich 6
37-700 Przemyśl
tel. 16 7355 100
faks 16 7355 101
rektorat@pansp.pl
https://pansp.pl
NIP: 795-22-13-669
REGON: 651431983

Opublikował(a): Rafał Porada Data publikacji: 21-02-2022 07:54 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 11-10-2023 21:00