Partner PRL - Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

BANNER_NEW.png

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. została wpisana do KRS w dniu 20.08.2004 r. PARR S.A. jest zaliczana do grupy instytucji wspierających biznes, które są określane jako Organizacje Wsparcia Biznesu (OWB).  Klasyfikacja taka wynika m.in. ze statutu spółki, zgodnie z którym celem działania PARR S.A. jest m.in.:
 

  • wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Przemyśla i regionu przemyskiego,
  • inicjowanie i promowanie przedsiębiorczości,
  • inicjowanie i wspomaganie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i redukcji bezrobocia,
  • podejmowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

PARR S.A. prowadzi szeroką działalność mającą na celu rozwój regionu, w szczególności miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego. Agencja realizuje swoje zadania statutowe w dużej mierze poprzez realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej.

Realizowane projekty dotyczyły m.in. pomocy w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, organizacji szkoleń zawodowych dla osób pracujących, bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy, organizacji staży a także promocji potencjału turystycznego miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego.

Oferowane przez PARR S.A. usługi skierowane są do przedsiębiorców, osób indywidualnych, w szczególności zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej,  jednostek samorządu terytorialnego oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.


Dane Teleadresowe Partnera

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1
37-700 Przemyśl

Telefon: (+48 16) 633 63 88
E-mail: 
Strona: parr.pl
NIP: 7952328237
REGON: 651552451
KRS: 0000215398

Opublikował(a): Rafał Porada Data publikacji: 21-02-2022 07:43 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 21-02-2022 07:43